học viên
Học Tên: nguyen minh thang s
Email: minhthang@gmail.coms
Điện thoại: 2147483647
Khóa học
Mã Khóa K005
Khoá học eeee
Nội dung Kenny G là cái tên không hề xa lạ với khán giả yêu...
Khai giảng 2015-11-30
Kết thúc 2015-12-30
Học phí 2400000
Lịch học T3, 5, 7
Thời gian 2h30 / buổi