chi tiết khóa học
Mã Khóa K001
Khoá học Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng
Nội dung Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016 Trong những ngày đầu tháng 10 này những lời đồn đoán về các hạng mục đề cử trong lễ trao giải Grammy 2016 đã bắt đầu nóng lên và thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng trên toàn thế giới, tuy rằng lễ trao giải chính thức diễn ra vào tháng 1/2016
Khai giảng 2015-11-01
Kết thúc 2015-11-30
Học phí 2400000
Lịch học T2, 4, 6
Thời gian 2h / buổi
Ghi chú sap ket thuc khoa hoc
Liên hệ trực tiếp :viber - zalo - webchat - 0909422006 (Minh Thắng)

http://moctv.vn